Ysgolion Gynradd yng Nghymru

Defnyddiwch yr map i ddod o hyd i Ysgol Gynradd yn eich ardal chi. Mae'r chwilotwr yn derbyn enw pentref a chod post.

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth