Mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi adnodd digidol, sy’n rhad ac am ddim, ar gyfer hybu a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg gan ddisgyblion ar draws y cwricwlwm mewn ysgolion uwchradd sy’n addysgu’r Gymraeg fel ail iaith.

Mae’r pecyn adnoddau wedi cael ei ddatblygu yn benodol ar gyfer Cyfnod Allweddol 3, ac mae’n cynnwys set o gardiau fflach gyda geirfa ar gyfer y pynciau canlynol y cwricwlwm;

 • Addysg Grefyddol
 • Celf
 • Cerddoriaeth
 • Daearyddiaeth
 • Drama
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Gwyddoniaeth
 • Hanes
 • Mathemateg
 • Saesneg
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Addysg Gorfforol

 

Ar gyfer pob pwnc ceir 25 cerdyn fflach (300 cerdyn i gyd) yn cynnwys llun a’r gair pynciol yn Gymraeg ac yn Saesneg, a fersiwn sain ar-lein o’r gair, er mwyn cynorthwyo’r disgyblion a’r athrawon gydag ynganiad.

Mae’r cardiau i gyd ar gael i’w lawrlwytho am ddim o wefan Hwb, ac o wefan Canolfan Peniarth.  Am ragor o fanylion, cliciwch yma.