Mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi Map rhyngweithiol sydd yn dangos lleoliadau o arwyddocâd hanseyddol yng Nghymru.

Mae’r map yn canolbwyntio’n benodol ar 80 o leoliadau amrywiol ar draws Cymru, o Gestyll ac Abatai, i Raeadrau a Chamlesi.  Yn ogystal â darparu gwybodaeth gyffredinol ar y lleoliadau hyn i gyd, mae’r map yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol addysgiadol i blant 7 i 11 oed, ac mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

I weld y map rhyngweithiol, cliciwch yma