Mae Canolfan Peniarth yn falch o gyhoeddi ein bod ni’n noddi Sioe Nadolig Cyw eleni, ac i ddathlu hynny, byddwn yn rhedeg cystadleuaeth ar ein cyfrif Facebook, gyda chyfle arbennig i ennill tocyn teulu i un sioe, mewn lleoliad o’ch dewis chi.

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Canolfan Peniarth becyn o adnoddau addysgol newydd i’r Cyfnod Sylfaen sydd wedi eu seilio ar gymeriadau lliwgar byd Cyw ar S4C.   Mae’r pecyn yn cynnwys llyfryn A3 Beth welwch chi? ar gyfer datblygu ac ymestyn geirfa plant, yn ogystal â chardiau Snap a Dominos i ddatblygu sgiliau rhifedd plant, a sticeri clod ar gyfer plant yn y dosbarth.

Yn ogystal â’r adnoddau sydd eisoes wedi eu cyhoeddi, mae Canolfan Peniarth yn gobeithio parhau i gydweithio gyda S4C er mwyn cyhoeddi rhagor o adnoddau i’r dosbarth, ac ar fin lansio fersiwn dwyieithog o’r adnodd Cyw, Beth welwch chi?.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, "Mae sioeau cyw yn sioeau poblogaidd iawn, gyda miloedd o blant a theuluoedd yn eu mynychu.  Rydym ni'n falch iawn i gefnogi'r sioe Nadolig eleni, ac yn edrych ymlaen i deithio o gwympas Cymru yn rhannu gwybodaeth am ein hadnoddau Cyw".

Bydd pawb sy’n mynychu sioe yn cael pecyn gwybodaeth am yr adnoddau newydd cyffrous yma, a bydd y nwyddau ar gael i’w prynu hefyd mewn rhai lleoliadau.

I weld manylion taith Sioe Nadolig Cyw, cliciwch yma, ac os hoffech gyfle i ennill tocynnau, cliciwch yma i fynd i'n tudalen Facebook.  Bydd y gystadleuaeth yn dechrau wythnos yma.