Bydd Canolfan Peniarth yn arddangos ap newydd unigryw ar faes y Brifwyl Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni, sef Ap Treiglo.    Ffocws y dydd ar ddydd Mawrth 2 Awst 2016 fydd yr Ap arloesol hwn a fydd yn cael ei arddangos ar dabled enfawr 42 modfedd, ym mhabell Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Bydd modd i Eisteddfodwyr alw i mewn i gael hwyl wrth brofi eu gallu i dreiglo’n gywir ac i weld sut mae’r Ap arbennig hwn yn gweithio.

Nod Ap Treiglo ydy cynorthwyo siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i wirio treigladau.   Mae dau elfen iddo, sef elfen 'chwilota' sydd yn cynnwys y geiriau hynny sy'n achosi i'r geiriau sy'n eu dilyn yn syth i dreiglo, a'r elfen adolygu lle mae modd dod o hyd i'r holl reolau treiglo.

Ers cyhoeddi’r Ap Treiglo yn ddiweddar, mae’r ymateb wedi bod yn hynod gadarnhaol, gyda nifer o sefydliadau, athrawon, myfyrwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol yn defnyddio’r ap o ddydd i ddydd at wahanol bwrpas.  Un o’r rheiny yw’r Comisiynydd Plant, Sally Holland.  Dywedodd y Comisiynydd, “Mae rhaid i mi ddweud mod i'n defnyddio'r Ap bron bob dydd, yn arbennig pan dw i'n Trydar achos maen nhw mor gyhoeddus. Dw i wedi argymell yr Ap i bawb yn fy nhîm”.

Mae Louise Jones yn athrawes yn Ysgol Gyfun Bro Dinefwr ac yn defnyddio’r Ap wrth baratoi gwersi i blant yr ysgol.  Dywedodd Louise, “Mae’r Ap Treiglo wedi bod o help mawr i mi wrth geisio ysgrifennu adnoddau yn y Gymraeg.  Mae’r Ap yn esbonio’r rheolau treiglo yn eglur iawn ac mae’n rhwydd i’w ddefnyddio”.

Dywedodd Jeni Price Rheolwraig Prosiectau yng Nghanolfan Peniarth, a fu’n arwain y gwaith o ddatblygu’r Ap “Yn dilyn cais llwyddiannus cawsom nawdd o Gronfa Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r Ap cyffrous hwn a fydd yn gymorth i bawb sy’n cyfathrebu yn y Gymraeg waeth beth fo’u lefel. Ein gobaith yw y bydd yn lleddfu pryderon defnyddwyr ac yn cynyddu eu hyder i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau”.

Mae’r Ap Treiglo yn un o bump ap newydd y mae Canolfan Peniarth wedi eu cyhoeddi eleni, gyda thri o’r apiau hynny, yn cynnwys Ap Treiglo, yn apiau iaith.  Bydd apiau’r Ganolfan yn cael eu harddangos ar dabled arbennig 42 modfedd ym mhabell Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant drwy gydol yr wythnos lle bydd croeso i bawb ddod i arbrofi â nhw.