Eleni, am y tro cyntaf, bydd Canolfan Peniarth yn anfon rhai o lyfrau ac adnoddau plant poblogaidd y Ganolfan i wardiau plant mewn ysbytai fel rhan o apêl Nadolig Anfonwch Anrheg Elusennau Iechyd Hywel Dda.

Fel un o brif gyhoeddwyr llyfrau ac adnoddau addysg i blant yng Nghymru, mae gan Canolfan Peniarth gasgliad helaeth o gyhoeddiadau poblogaidd ar gyfer plant o bob oed, wedi eu hawduro gan rhai o awduron profiadol ac adnabyddus sy’n cynnwys Manon Steffan Ros, Gwenno Davies a Hywel Griffiths, i enwi ond rhai.  Yn ychwanegol at hyn, yn dilyn sefydlu partneriaeth gyda S4C yn gynharach eleni, mae’r Ganolfan wedi cynhyrchu cardiau snap a dominos a sticeri clod, gyda chymeriadau poblogaidd byd Cyw yn ganolbwynt i’r cardiau a’r sticeri yma.

Bydd y llyfrau a’r adnoddau hyn i gyd yn cael eu rhannu rhwng wardiau plant yn ysbytai Bronglais, Glangwili, a Llwynhelyg fel rhan o apêl Anfonwch Anrheg Elusennau Bwrdd Iechyd Hywel Dda, er mwyn ceisio sicrhau Nadolig Llawen i blant a fydd yn gorfod treulio’r Nadolig yn yr ysbytai.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae Canolfan Peniarth yn falch i allu cefnogi’r apêl arbennig hwn eleni. Fel rhiant, rwy’n gallu cydymdeimlo’n fawr gyda theuluoedd a fydd yn gorfod treulio amser yn yr ysbyty dros gyfnod y Nadolig, ac rwy’n hyderus y bydd y llyfrau a’r adnoddau hyn yr ydym yn eu cyflwyno yn help i ddiddanu’r plant.  Ein nod yn y flwyddyn newydd yw cysylltu â gweddill y byrddau iechyd yng Nghymru er mwyn gallu cyflwyno ein llyfrau a’n hadnoddau i holl wardiau plant Cymru.”

Meddai Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda;“Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i Ganolfan Peniarth am gefnogi ein hapêl Nadolig, Anfonwch Anrheg. Bydd y deunydd darllen a chwarae yma yn adnoddau hynod o werthfawr i’n timau Gwasanaethau Chwarae yn yr ysbytai, sy’n treulio llawer o amser gyda phlant sy’n aros triniaeth neu yn gwella ar ôl cael triniaeth. Ein nod yw ceisio diddanu plant sy’n treulio cyfnodau hir yn yr ysbytai dros y Nadolig, a thrwy gydol y flwyddyn a bydd adnoddau Canolfan Peniarth yn sicr o roi gwên ar wynebau’r plant hynny. “

Fel rhan o’r Apêl, mae’r cyhoedd yn cael eu hannog i anfon anrheg o restr anrhegion yr Apêl sydd i’w gweld ar wefan amazon, ac sy’n amrywio mewn pris o £1 i £50.  Am ragor o fanylion, ewch i wefan Elusennau Iechyd Hywel Dda