Welsh for Adults
Canolfan Peniarth - Cyrsiau Sabothol
Sabbatical Scheme
Cyfnod Sylfaen

Hyfforddiant Iaith

Mae gan y Ganolfan dim o arbenigwyr a thiwtoriaid iaith proffesiynol llawn amser sy'n datblygu cyrsiau a rhaglenni hyfforddiant iaith mewn addysg ar lefel genedlaethol a lleol. Mae gwasanaethau hyfforddiant iaith y Ganolfan yn cynnwys:

Gellir cael rhagor o fanylion am gyrsiau'r Cynllun Sabothol Cenedlaethol ar wefan benodol y mae'r Ganolfan wedi ei datblygu: www.cyrsiausabothol.cymru.

Am ragor o fanylion am y gwasanaethau hyfforddiant iaith, cysylltwch â ni ar iaith@canolfanpeniarth.org

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth