Alt Tric a Chlic

Ar 2 Chwefror 2016, lansiwyd ap newydd a chyffrous, yn rhad ac am ddim, ar gyfer plant rhwng 3 a 5 oed yn y Cyfnod Sylfaen - Ap Tric a Chlic. 

Bydd yr ap Tric a Chlic yn cefnogi plant wrth iddynt ddysgu sain a ffurf llythrennau’r wyddor Gymraeg, a bydd yn gymorth i ddatbygu eu sgiliau darllen yn ogystal.  Mae’r ap yn cynnwys gemau deniadol, caneuon bachog ar gyfer pob llythyren o’r wyddor, clipiau ffilm, yn ogystal â chyfle i blant ddilyn siâp y llythyren a ffurfio llythrennau ar y sgrîn.

Cynllun ffoneg synthetig, dilyniadol i’r Cyfnod Sylfaen yw Tric a Chlic a gyhoeddwyd gan y Ganolfan nol yn 2012, ac mae galw mawr wedi bod am weithgareddau rhyngweithiol, ac ap, i gefnogi’r cynllun.    Mae pedwar cam i Tric a Chlic, a bydd yr ap hwn yn cefnogi dulliau addysgu rhyngweithiol ar gyfer pob agwedd o gam 1.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’r cynllun Tric a Chlic wedi bod yn hynod boblogaidd gydag Ysgolion cynradd Cymraeg led led Cymru, ac mae athrawon wedi bod yn cysylltu â ni yn gofyn am ap i gefnogi’r cynllun ers tro, ac felly rydym yn ddiochgar iawn o fod wedi cael nawdd gan Lywodraeth Cymru er mwyn datblygu’r Ap”.

Mae ap Tric a Chic ar gael i’w lawrlwytho ar gyfer dyfeisiadau Android ac Apple, ac ar gael drwy ‘Google Play’ a ‘Apple Store’.  Mae ap Tric a Chlic yn rhan o gyfres o apiau y mae’r Ganolfan yn eu cyhoeddi y tymor hwn, a gellir gweld manylion yr holl apiau hynny yma.

Ap Tric a Chlic