GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

Yr Atom
Ym mis Chwefror 2015, derbyniodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant nawdd o Gronfa Buddsoddi Cyfalaf 2014-15.
Cyrsiau Sabothol
Nod y Cynllun Sabothol yw cynyddu'r nifer o ymarferwyr sy'n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog.
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Siarter Frenhinol y Brifysgol yw'r hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.
Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru
Mae gennym draddodiad balch iawn o ddarparu addysg a hyfforddiant athrawon o ansawdd uchel yma yn ne orllewin Cymru.

Cynnyrch y siop

Rydym yn cynnig dewis eang o lyfrau ac adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gyfer pob oed yn ein siop, o lyfrau darllen a chrynoddisgiau i becynnau athrawon. Dim cerdyn? Dim problem! Dewiswch 'talu trwy anfoneb' yn y man talu.

Apiau

Apiau Cymraeg Apiau Cymraeg

Dyma ein portffolio o apiau ar gyfer ffonau symudol a thabledi. Mae'r apiau ar gael i'w lawrlwytho drwy iTunes a Google Play.

 Apiau >

Newyddion Peniarth

Canolfan Peniarth i noddi Sioe Nadolig Cyw

24/10/2016

Mae Canolfan Peniarth yn falch o gyhoeddi ein bod ni’n noddi Sioe Nadolig Cyw eleni, ac i ddathlu hynny, byddwn yn rhedeg cystadleuaeth ar ein cyfrif Facebook, gyda chyfle arbennig i ennill tocy…

Lansio adnodd Cymraeg ail iaith newydd i ddisgyblion blwyddyn 7 yng Ngwersyll Llangrannog

18/10/2016

Mae Canolfan Peniarth wedi lansio cyfres o fatiau gramadeg newydd yn y Gymraeg ar gyfer disgyblion sydd yn dilyn cwrs Cymraeg Ail Iaith yng Nghyfnod Allweddol 3.  Bydd yr adnodd yn cael ei lansio…

Cwrs Isdeitlo - Recriwtio myfyrwyr

26/09/2016

Oes diddordeb gennych mewn isdeitlo? Beth am ddilyn cwrs Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Isdeitlo ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant? Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu gan arbenigwy…

Newyddion >

Gwe a Rhyngweithiol

Dyma ein portffolio o adnoddau rhyngweithiol, sy'n cynnwys gwefanau, gemau rhyngweithiol ac apiau - oll wedi'u cynllunio a'u hadeiladu'n fewnol yng Nghanolfan Peniarth. Mae ein gwaith yn amrywio o becynnau rhyngweithiol yn ymwneud â datblygu sgiliau iaith, i brosiectau Daearyddol a gweithgareddau rhyngweithiol yn ymwneud â chyllid ar gyfer Safonau Masnach. Fel rhan o'n gwasanaethau rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth datblygu gwefannau ar gyfer ysgolion a chleientiaid allanol. Ewch ymlaen i weld enghreifftiau!

 

 

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth