Canolfan Peniarth

GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

Cynnyrch y siop

Newyddion Peniarth

Sêl Nadolig!

Mae Canolfan Peniarth yn dathlu ei phenblwydd yn bum mlwydd oed eleni, ac er mwyn diolch i'n cwsmeriaid am eu cefnogaeth dros y bum mlynedd ddiwethaf, rydym yn cynnig gostyngiad o 20% ar bob archeb a wneir drwy ein siop ar-lein rhwng nawr a'r Nadolig.

I gyd-fynd â'r dathliadau arbennig hyn, mae'r Ganolfan wedi lansio gwefan newydd, gan gynnwys siop ar-lein newydd. …

Lansio Gwefan Newydd

Croeso i wefan newydd Canolfan Peniarth!

Mae Canolfan Peniarth yn dathlu ei phenblwydd yn 5 oed eleni, ac i ddathlu'r garreg filltir benodol hon, rydym yn lansio gwefan newydd!

Mae staff y Ganolfan wedi bod yn gweithio ar y wefan newydd ers yr haf, yn diwygio edrychiad a gwedd gyffredinol y wefan, ac yn ail-edrych ar ei fformat. Y nod yn syml iawn yw i …

Math y Mwydyn: Adnodd newydd i ddysgu plant i ffurfio llythrennau a geiriau

Mae'r Ganolfan wedi cyhoeddi pecyn newydd sbon sydd wedi ei anelu at blant sydd yn dysgu sut i ffurfio llythrennau'r wyddor Gymraeg a rhifau…

Catalog newydd y Ganolfan!

Gyda thymor newydd ar droed, mae'r Ganolfan wedi cyhoeddi catalog newydd ar gyfer y flwyddyn 2014/15.

Mae'r catalog newydd yn cynnwys holl gynnyrch ac adnoddau y Ganolfan - gan gynnwys ein cynnyrch newydd, gwybodaeth am ein hadnoddau rhyngweithiol a digidol i gyd, yn osgystal â manylion a…

Uchafbwyntiau'r Ganolfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Ar ôl cyfnod hynod brysur dros y misoedd diwethaf yn lansio cyfres lyfrau newydd i blant, ac yn mynychu cynadleddau i athrawon ar hyd a lled y wlad, daeth gweithgareddau haf y Ganolfan i ben yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli fis Awst gyda llu o weithgareddau.  Roedd gan y Ganolfan …

Lansio cyfres newydd o lyfrau i gynorthwyo plant i feistroli llythrennedd yn y Gymraeg - Mêts Maesllan.

Dydd Gwener, 20 Mehefin lansiwyd cyfres newydd o lyfrau Cymraeg eu hiaith gan y Ganolfan – Mêts Maesllan.  Mae’r gyfres wedi eu datblygu yn benodol ar gyfer cynorthwyo plant yng Nghyfnod Allweddol 2 sydd ag anawsterau dysgu penodo…

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth