Canolfan Peniarth

GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

Cynnyrch y siop

Newyddion Peniarth

Dulliau ymarferol o addysgu iaith yn ysgogi athrawon a chynorthwywyr dosbarth i feddwl y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth

Mae hi’n gyfnod hynod brysur ar dim gwasnaethau hyfforddiant iaith y Ganolfan ar hyn o bryd, gyda chyrsiau y Cwrs Sabothol Cenedlaethol yn rhedeg mewn tair canolfan dros y tymor nesaf, yn Abertawe, Llanidloes, ac yng Nghaefyrddin.

Tim gwasanaethau hyff…

Serennu wrth 'sgrifennu: Lansio adnodd newydd i godi safonau ysgrifennu dysgwyr yng nghwmni sêr S4C!

Ar 22 o Ionawr, lansiodd Ganolfan adnodd newydd a chyffrous iawn ar gyfer y sector addysg cynradd - Serennu wrth 'sgrifennu, yng nghwmni rhai o sêr S4C!  Cafodd y lansiad swyddogol ei gynnal yn Ysgol…

Canolfan Peniarth yn ymuno â Chwlwm Cyhoeddwyr Cymru

Mae'r Ganolfan yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi ymuno â Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru.  Mae'r cwlwm yn cynrychioli cyhoeddwyr llyfrau Cymraeg ledled Cymru gyda rhai o brif weisg Cymru yn aelodau gan gynnwys Y Lolfa, Gwasg Gomer, Gwasg C…

Synnwyr Arian - Adnodd newydd CA2

Yn ddiweddar, mae tim Dylunio y Ganolfan wedi cwblhau'r gwaith o ddatblygu adnodd rhyngweithiol i bobl ifainc a fydd yn ei haddysgu am sut i fod yn gall wrth drin arian.

Mae Synnwyr Arian yn raglen llythrennedd ariannol ddwyieithog sy'n cydfynd â gofynion Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cyfnod Allweddol 2. Mae'r raglen yn cael ei rhedeg gan wasanaeth Safon…

Canolfan Peniarth yn cyflwyno Amser Stori gyda Mari Grug!

Mae'r Ganolfan yn falch o gyhoeddi ein bod ni wedi bod yn cydweithio gyda'r gyflwynwraig Mari Grug yn ddiweddar ar brosiect bach i blant, a fydd yn cael ei lansio wythnos nesaf - Amser Stori.

Bydd Amser Stori yn rhedeg drwy fis Rhagfyr, lle bydd ffilm newydd yn ymddangos ar ein gwefan yn wythnosol gyda Mari Grug yn darllen llyfr newydd rhwng nawr a'r Nadolig.

Bydd…

Mr Phormula yn bitbocsio i guriad y Ganolfan!

Mae Mr Phormula yn enwog iawn, nid yn unig am ei rapio, ond am ei ddawn bitbocsio yn ogystal. Mae wedi teithio'r byd yn gigio ac yn cystadlu mewn cystadlaethau rapio a bitbocsio, ac yn cydweithio gydag artistiaid byd-enwog. Roedd hi'n dipyn o sgwp i'r Ganolfan felly, ei fod wedi cymryd seibiant o'i waith er mwyn galw draw am ddiwrnod i gynnal gweithdy gyda chriw o athrawon cynradd cwrs Lefel Sylfaen Cynllun Sabothol Cenedlaethol y Ganolfan.

Y syniad tu ol y gweithdy oedd ceisio cynorthwyo'r athrawon i gofio rhe…

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth