Read in English

Noder os gwelwch yn dda, ein bod yn creu gwefan newydd ar gyfer y siop ar-lein. Er mwyn hwyluso'r broses hon, yn anffodus, ni fydd modd archebu drwy'r siop ar-lein rhwng 26 – 31 Hydref 2014. Os hoffech wneud archeb yn ystod y dyddiau penodol hyn, cysylltwch a'r swyddfa ar 01267 676 772. Rydym yn ymddiheuro o flaen llaw am unrhyw anghyfleustra y mae hyn yn debygol o achosi.

Yn ogystal, mae'r Ganolfan yn dathlu ei phenblwydd yn 5 oed eleni, ac er mwyn diolch ichi am eich cefnogaeth yn ystod y 5 mlynedd ddiwethaf, rydym yn cynnig gostyngiad o 20% i bawb, ar bob un eitem yn ein siop rhwng lansiad y wefan newydd a Nadolig i gydfynd â lansiad ein gwefan newydd!

Cadwch lygad ar ein tudalennau Facebook a Twitter dros yr wythnosau nesaf ar gyfer y côd gostyngiad.

Please note, that we are currently developing a new website and online shop. For this process to be as smooth as possible, unfortunately our website will be unavailable between 26 – 31 October 2014. Should you wish to make any purchases during this period, please contact the office on 01267 676 772. We apologise in advance for any likely inconveniences caused.

Also, Canolfan Peniarth is celebrating its fifth anniversary this year, and to thank you for your support over the last 5 years, we are offering a 20% discount on all stock between the launch of the new website and Christmas!

Check our Facebook and Twitter pages over the coming weeks for the discount code.