Canolfan Peniarth - Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant Canolfan Cyhoeddi, creu adnoddau addysgol rhwng cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, llyfrau cymraeg, welsh books, adnoddau dysgu cymraeg
English
Gwasanaethu Addysg yng Nghymru
× Gwydion Wynne - Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth

NODYN PWYSIG - DYDDIAD CAU – ANFONEBAU / ARCHEBION DIWEDD Y FLWYDDYN ARIANNOL

Os hoffech dderbyn anfoneb am eich archebion cyn diwedd y flwyddyn ariannol hon, bydd angen i chi gyflwyno eich harcheb
erbyn ddydd Gwener, 21.3.14 os gwelwch fod yn dda.

Llawer o ddiolch am eich cyd-weithrediad.

Gwydion Wynne
Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth

SIOP

PENIARTH

Mae casgliad helaeth o gynnyrch gennym gan gynnwys amryw o lyfrau darllen....

Siop ⇒

Ysgolion Cynradd Cynradd Cynnyrch sydd yn cynnwys llyfrau caneuon, llyfrau cyfres 1 a 2 o Archwilio'r amgylchedd. Ewch ati i siopa yn hawdd, cyflym a diogel. Creu adnoddau Ysgolion Uwchradd Uwchradd Cynnyrch sydd yn cynnwys cardiau darllen cyfnod allweddol 3 a 4, Taro Targed a rhagor! Creu Adnoddau Iaith Adnoddau Iaith Adnodd defnyddiol a phoblogaidd iawn sy’n gallu cynnig help llaw i chi gydag eitemau iaith yn y fan a’r lle.

ADNODDAU

AR-LEIN

Mae Canolfan Peniarth wedi cydweithio â nifer o gleientiaid. Dyma enghreifftiau o'n gwaith.

Gweithgareddau CBAC Sglein ar Lein Gramadeg Safon Uwch.
20 gweithgaredd iaith cyfrwng Cymraeg a gynhyrchwyd ar ran CBAC
Gweithgareddau Coleg Cymraeg Cenedlaethol Coleg Cymraeg 25 o weithgareddau iaith cyfrwng Cymraeg a gynlluniwyd ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mets Maesllan Mêts Maesllan Gwefan sy'n cynnwys gweithgareddau digidol a phapur i gyd-fynd â phob llyfr er mwyn cadarnhau'r eirfa a'r patrymau iaith a gyflwynir.

CYNLLUN

SABOTHOL

Nod y Cynllun Sabothol yw cynyddu’r nifer o ymarferwyr sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Cynllun Sabothol: Cymraeg I Oedolion Lefel mynediad Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at ddechreuwyr a chanddynt ychydig iawn o wybodaeth o’r iaith Gymraeg. Dysgu Cymraeg Lefel sylfaen Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at ddechreuwyr a chanddynt rywfaint o wybodaeth o’r iaith Gymraeg ond sy’n dymuno... Lefel Uwch: Cynllun Sabothol Lefel uwch Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at siaradwyr Cymraeg rhugl, naill ai siaradwyr iaith gyntaf neu ddysgwyr rhugl sy’n dymuno cynyddu eu hyder....

GWYBODAETH

BELLACH

Yn ogystal â'n catalog eang, cynigiwn nifer o wasanaethau.

Portffolio ⇒

Gwaith Fideo ⇒

Ysgolion Cynradd ⇒

Cylchlythyr Canolfan Peniarth Cylchlythyr a catalog Darllenwch ein cylchlythyr gwanwyn 2014. Llyfrau ac adnoddau addysgol. Adborth Cleientiaid Adborth cleientiaid Dr. Mererid Hopwood, Botwm y Byd
"Diolch o galon i staff Peniarth am eu gwaith trwya…"
Tric a Chlic Tric a Chlic Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i'r Cyfnod Sylfaen.

NEWYDDION DIWEDDARAF PENIARTH

Math y Mwydyn: Adnodd newydd i ddysgu plant i ffurfio llythrennau a geiriau

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 03/09/2014

Darllenwch ragor ⇒

Catalog newydd y Ganolfan!

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 02/09/2014

Gyda thymor newydd ar droed, mae'r Ganolfan wedi cyhoeddi catalog newydd ar gyfer y flwyddyn 2014/15.

Mae…

Darllenwch ragor ⇒

Uchafbwyntiau'r Ganolfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 01/09/2014

Ar ôl cyfnod hynod brysur dros y misoedd diwethaf yn lansio cyfres lyfrau newydd i blant, ac yn mynychu …

Darllenwch ragor ⇒

Lansio cyfres newydd o lyfrau i gynorthwyo plant i feistroli llythrennedd yn y Gymraeg – Mêts Maesllan.

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 16/06/2014

Dydd Gwener, 20 Mehefin lansiwyd cyfres newydd o lyfrau Cymraeg eu hiaith ga…

Darllenwch ragor ⇒

Y Ganolfan ar daith ar draws Cymru

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 09/05/2014

Mae cyfnod prysur ar droed yng Nghanolfan Peniarth wrth i baratoadau ddechrau ar gyfer mynd ar daith o gwmpas Cymru i ardda…

Darllenwch ragor ⇒

Cyhoeddi adnodd Cymraeg ail iaith i gefnogi athrawon

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 08/05/2014

Yr wythnos hon, cyhoeddwyd adnodd newydd gan y Ganolfan, a fydd yn cynnal a chefnogi athrawon wrth iddy…

Darllenwch ragor ⇒

Trydar Canolfan Peniarth