Canolfan Peniarth

GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

Cynnyrch y siop

Newyddion Peniarth

Mr Phormula yn bitbocsio i guriad y Ganolfan!

Mae Mr Phormula yn enwog iawn, nid yn unig am ei rapio, ond am ei ddawn bitbocsio yn ogystal. Mae wedi teithio'r byd yn gigio ac yn cystadlu mewn cystadlaethau rapio a bitbocsio, ac yn cydweithio gydag artistiaid byd-enwog. Roedd hi'n dipyn o sgwp i'r Ganolfan felly, ei fod wedi cymryd seibiant o'i waith er mwyn galw draw am ddiwrnod i gynnal gweithdy gyda chriw o athrawon cynradd cwrs Lefel Sylfaen Cynllun Sabothol Cenedlaethol y Ganolfan.

Y syniad tu ol y gweithdy oedd ceisio cynorthwyo'r athrawon i gofio rhe…

Sêl Nadolig!

Mae Canolfan Peniarth yn dathlu ei phenblwydd yn bum mlwydd oed eleni, ac er mwyn diolch i'n cwsmeriaid am eu cefnogaeth dros y bum mlynedd ddiwethaf, rydym yn cynnig gostyngiad o 20% ar bob archeb a wneir drwy ein siop ar-lein rhwng nawr a'r Nadolig.

I gyd-fynd â'r dathliadau arbennig hyn, mae'r Ganolfan wedi lansio gwefan newydd, gan gynnwys siop ar-lein newydd. …

Lansio Gwefan Newydd

Croeso i wefan newydd Canolfan Peniarth!

Mae Canolfan Peniarth yn dathlu ei phenblwydd yn 5 oed eleni, ac i ddathlu'r garreg filltir benodol hon, rydym yn lansio gwefan newydd!

Mae staff y Ganolfan wedi bod yn gweithio ar y wefan newydd ers yr haf, yn diwygio edrychiad a gwedd gyffredinol y wefan, ac yn ail-edrych ar ei fformat. Y nod yn syml iawn yw i …

Math y Mwydyn: Adnodd newydd i ddysgu plant i ffurfio llythrennau a geiriau

Mae'r Ganolfan wedi cyhoeddi pecyn newydd sbon sydd wedi ei anelu at blant sydd yn dysgu sut i ffurfio llythrennau'r wyddor Gymraeg a rhifau…

Catalog newydd y Ganolfan!

Gyda thymor newydd ar droed, mae'r Ganolfan wedi cyhoeddi catalog newydd ar gyfer y flwyddyn 2014/15.

Mae'r catalog newydd yn cynnwys holl gynnyrch ac adnoddau y Ganolfan - gan gynnwys ein cynnyrch newydd, gwybodaeth am ein hadnoddau rhyngweithiol a digidol i gyd, yn osgystal â manylion a…

Uchafbwyntiau'r Ganolfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Ar ôl cyfnod hynod brysur dros y misoedd diwethaf yn lansio cyfres lyfrau newydd i blant, ac yn mynychu cynadleddau i athrawon ar hyd a lled y wlad, daeth gweithgareddau haf y Ganolfan i ben yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli fis Awst gyda llu o weithgareddau.  Roedd gan y Ganolfan …

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth